Fotovoltaika

Fotovoltaika je čistý, ekologicky šetrný způsob výroby elektřiny a patří spolu s energií větru, vody, spalováním biomasy a spalováním některých plynů (bioplyny, skládkové či důlní plyny) do skupiny obnovitelných zdrojů energie - OZE.

Sluneční svit na území České republiky svým charakterem nedosahuje parametrů států středomoří a blíže k rovníku, ale energie dopadajícího slunečního záření za příznivých podmínek je asi 1.000W/m2 a je při současných a na trhu dostupných fotovoltaických modulů využitelná asi z 20% ( články na bázi krystalického křemíku). Znamená to, že z plochy FV panelu o velikosti 1m2 můžeme v určitém čase získávat elektrickou energii o výkonu 200W. Násobkem osazené plochy touto technologií lze přibližně odhadnout možný výkon takového uskupení.

V podmínkách ČR lze přiměřeně kalkulovat s energetickým ziskem ve výši asi 1000 kWh za rok z 1 kWp instalovaného výkonu (tedy asi 6 m2) směrem na jih a sklonem vůči rovině 30 – 40 stupňů, přičemž drobné odchylky nehrají výraznou roli. Při orientaci na čistý Východ nebo Západ je třeba odečíst od tohoto zisku asi 20%, ale při současném zvýšení disponibilního výkonu ráno a večer je to například pro domácnost spíše přínosem. Životnost (a tedy schopnost vyrábět elektřinu) zaručují výrobci na 25 – 30 let s postupným snižováním výkonu – obvykle tak, že panely po 10 letech dodávají nejméně 90% jmenovitého výkonu a po 25 letech alespoň 80% svého výkonu.

V některých instalacích je možným rozšířením fotovoltaické výrobny o systém uložení elektřiny do akumulátorů pro další použití se současnou funkcí zálohování pro případ výpadku sítě. Fotovoltaika pak přes den prioritně pokrývá přímou spotřebu v odběrném místě, přebytek ukládá do akumulátorů a teprve pak odchází nevyužitelná elektřina ven do sítě. Při krátkodobých výkyvech slunečního svitu během dne, večer a přes noc si vybrané spotřebiče berou elektřinu z baterií. Velké spotřebiče jsou však dále napájeny ze sítě, ty nelze efektivně pokrýt. Také při vyčerpání elektřiny z baterií systém přechází na běžnou distribuční síť.

V současnosti se cena za 1 instalovaný kWp (cca 6m2 panelů) pohybuje pod 40.000,-Kč bez DPH. Cena se dále může i zásadně od uvedené částky odchýlit směrem nahoru i dolů v závislosti na místních technických podmínkách instalace a připojení a také na velikosti elektrárny.

Stát již finančně neposkytuje provozní podporou výrobny elektřiny z nových fotovoltaických výroben, smyslem je tedy využití vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu a tedy úspora za spotřebovanou elektřinu, kterou netřeba kupovat od dodavatele. Důležitá je schopnost efektivně spotřebovat maximum vyrobeného výkonu v čase, kdy systém elektřinu opravdu vyrábí (běžná domácnost cca 30% ročně nebo více při využití akumulace). Zjednodušeně se dá říci, že jde o období od jara do podzimu a v průběhu dne pak pokud slunce svítí, případně je dostatek nepřímého svitu.

Odvětví výroby elektřiny je poměrně přísně regulováno a dozorováno státem, více informací lze nalézt na webu Energetického regulačního úřadu www.eru.cz.