Instalace

Fotovoltaiku lze provozovat ve dvou odlišných režimech:

1. Výroba elektřiny pro vlastní spotřebu (systém tzv. zelených bonusů)

 

 

2. Prodej veškeré vyrobené elektřiny do distribuční sítě

Zájemcům o fotovoltaiku doporučujeme a nabízíme, aby se při úvaze o zřízení fotovoltaické výrobny elektřiny obrátili na nás. My jsme připraveni všechny možnosti jak technické, tak návazně i finanční se zákazníkem konzultovat, řešit a navrhnout optimální řešení s ohledem na všechny aspekty, které při přípravě a realizaci díla mohou vzniknout.

         Připravíme projekt, zabezpečíme administrativní kroky vůči provozovateli distribuční sítě (ČEZ, PRE, EON), stavebnímu úřadu, zajistíme a provedeme dodávku a instalaci výrobny, zajistíme potřebné revize, pomůžeme se zajištěním licence na výrobu elektřiny u Energetického regulačního úřadu a zaškolíme obsluhu. Vše tak, aby zákazník obdržel kvalitní fungující zařízení připojené k elektrické distribuční síti dle sjednaných parametrů a aby mohl každý měsíc účtovat distributorovi částky za vyrobenou a dodanou elektřinu s ekologicky čistým svědomím.